19/01/2019 11:53 יג שבט התשעט
TEST
6:55
עלות השחר
7:27
טלית
8:35:52
הנץ החמה
9:58
סוף זמן שמע
10:48
סוף זמן שמע גרא
13:01
חצות היום
13:23
מנחה גדולה
15:36
מנחה קטנה
16:31
פלג המנחה
17:26
שקיעת החמה
18:09
צאת הכוכבים
18:38
לילה דרבנו תם