26/06/2017 01:59 ב תמוז התשעז
חקת
22:03   21:37
הפטרה : שופטים - י"א
ויפתח הגלעדי ומסיים מפני בני ישראל
חול
Chahrit
שחרית
7:00 - 8:00
Chahrit (Dim)
שחרית יום א׳
9:00
Minha-Arvit
מנחה-ערבית
20:00
שבת
Minha
מנחה
19:45
Arvit
ערבית
20:00 - 21:00
Chahrit
שחרית
7:00 - 9:00 - 9:50
Minha
מנחה
21:00
Arvit
ערבית
22:03
3:02
עלות השחר
4:16
טלית
5:48:21
הנץ החמה
8:28
סוף זמן שמע
9:50
סוף זמן שמע גרא
13:53
חצות היום
14:33
מנחה גדולה
18:36
מנחה קטנה
20:17
פלג המנחה
21:58
שקיעת החמה
22:50
צאת הכוכבים
23:10
לילה דרבנו תם