17/08/2017 18:33 כה אב התשעז
ראה
21:49   20:39
הפטרה : ישעיה - נ"ד
עניה סוערה ומסיים כי פארך
חול
Chahrit
שחרית
7:00 - 8:00
Chahrit (Dim)
שחרית יום א׳
9:00
Minha-Arvit
מנחה-ערבית
20:00
Arvit
ערבית
21:50
שבת
Minha
מנחה
19:45
Arvit
ערבית
20:00 - 21:00
Chahrit
שחרית
7:00 - 9:00 - 9:50
Minha
מנחה
20:00
Arvit
ערבית
21:49
4:54
עלות השחר
5:35
טלית
6:46:00
הנץ החמה
9:24
סוף זמן שמע
10:20
סוף זמן שמע גרא
13:54
חצות היום
14:29
מנחה גדולה
18:03
מנחה קטנה
19:32
פלג המנחה
21:02
שקיעת החמה
21:44
צאת הכוכבים
22:14
לילה דרבנו תם