24/04/2017 07:17 כח ניסן התשעז
תזריע - מצורע
21:58   20:42
הפטרה : מלכים ב' - ז
וארבעה אנשים ומסיים בשער וימת
חול
Chahrit
שחרית
7:00 - 8:00
Chahrit (Dim)
שחרית יום א׳
9:00
Minha-Arvit
מנחה-ערבית
20:00
Arvit (Omer)
ערבית - עומר
21:50
שבת
Minha
מנחה
19:45
Arvit
ערבית
20:00 - 21:00
Chahrit
שחרית
7:00 - 9:00 - 9:50
Minha
מנחה
20:00
Arvit
ערבית
21:58
4:52
עלות השחר
5:32
טלית
6:42:18
הנץ החמה
9:21
סוף זמן שמע
10:15
סוף זמן שמע גרא
13:49
חצות היום
14:24
מנחה גדולה
17:58
מנחה קטנה
19:27
פלג המנחה
20:55
שקיעת החמה
21:38
צאת הכוכבים
22:07
לילה דרבנו תם