26/03/2017 03:31 כח אדר התשעז
ויקרא
21:11   20:01
הפטרה : יחזקאל - מ"ה
עם זו יצרתי לי ומסיים ובישראל יתפאר
חול
Chahrit
7:00 - 8:00
שחרית
Chahrit (Dim)
9:00
שחרית יום א׳
Minha-Arvit
19:00
מנחה-ערבית
Arvit
20:00
ערבית
שבת
Minha
19:45
מנחה
Arvit
20:00 - 21:00
ערבית
Chahrit
7:00 - 9:00 - 9:50
שחרית
Minha
19:30
מנחה
Arvit
21:11
ערבית